Grabaśnica

Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkanych przez rodziny polskie w przededniu II wojny swiatowej » G » Grabaśnica

W 1904  roku osiedliło się 31 rodzin  z Galicji-156 osób.W 1938 roku mieszkało 70 rodzin polskich.

BŁĄD. 

BRASZKO.

BURDYNA.

BURDZY Walenty,żona Anna,dzieci:Antonina 1919 r.

BURSZAK.

CIEŚLA.

CUBER.

CZACHORA.

DĄBEK Adam, żona Katarzyna z d.BURDZA, dzieci:Karol, Jakub.

DURDA.

FILA.

HEĆKO.

HERBUT.

IZBA.

KACZOR.

KARASIEWICZ.

KATA.

KOŁODZIEJ.

KRZYŚKO.

KWAPIS.

MACIĄG.

MATYJEWICZ.

OLSZOWY .

PUZIO.

ROSA.

SEKUŁA.

SERWATYŃSKI.

SKROK.

SZELICHOWICZ.

SZMIT.

WIĄCEK.

WILLAS Józef,żona Józefa zd. CIACIEK ,dzieci: Bronisław.

WOŁCZ.

ZUBCZYĆ.