Detlak

Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkanych przez rodziny polskie w przededniu II wojny swiatowej » D » Detlak

pow. Derventa.

W 1895 r. osiedliła sie 1 rodzina polska z Galicji-9 osób i 5 rodzin ukraińskich -46 osób.W 1938 r.mieszkało 20 rodz. polskich.

 

 

DŁUGOSZ.

GOLSZTEIN.

KAMIŃSKI.

KWAŚNIEWSKI Karol ,żona Maria zd. TOMKÓW,dzieci: Helena 1935,Antoni 1938.

PYTLIŃSKI.

RYCHLICKI Jan ,żona Anna zd. ZERO,dzieci: Katarzyna 1911.

RÓŻNICKI.

ZAWADZKI Jan,żżona Karolina zd.GOLDSTEIN,dzieci:Antoni 1941.