Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkanych przez rodziny polskie w przededniu II wojny swiatowej

Wykaz osad, skupiających więcej niż 5 rodzin polskich w 1938 r., położonych na obszarze Bośni i terenach najbliżej przyległych.

(The list of settlements, cotnprising morę than 5 Polish families, situated of the terrain of Bośnia and the adjacent areas in 1938 y.)

 

Babanovci (Babinowce) pow. PrDjavor, 20 rodź.

Bakinci Donji i Gornji (Bakińce) pow. Banja Luka, 100 rodź.

Bakśic Lug, pow. Nasice, 26 rodź.

Cadjavicki Lug, pow. Donji Miholac, 6 rodź.

Celinować   (zw.   też   Cerovljani) (Celinowacz), pow. Gradiśka, 100 rodź.

Ćorle pow. Prnjawor, 7 rodź.

Ćukali (Czukale) pow. Prnjavor, 30 rodź.  176 głów.

Detlak, pow. Derventa, 20 rodź.

Devetina (Dziewięcina), pow. Prnjavor, 110 rodź.

Dombrova (zw. też Pastireva) pow.   Bos. Novi, 50 rodź.

Dubrava St. i Nova (Dąbrowa), pow. Prnjavor, 189 rodź.

Galipovci (Galipowce), pow. Prnjavor, 15 rodź.

Glogovac, pow. Prnjavor, 6 rodź.

Grabaśnica, pow   Prnjavor, 70 rodź.

Grabik Ilova, pow. Prnjavor, 12 rodź.

Gumjera, pow. Prnjavor, 270 rodż.

Hrvacani, pow. Prnjavor, 6 rodź.

Ilićani (Iliczany), pow. Prnjavor, 100 głów.

Jedovica, pow. Prnjavor, 35 rodź

Jośike, pow. Prnjavor,  15 rodź.

Kalendarovci (Kalendarowce), pow. Derventa, 20 rodź.

Kamenica (Kamienica), pow. Prnjavor, 5 rodź.

Karaći (Karacze), pow. Prnjavor, 13 rodź.

Klenik, pow. Donji Miholac, 8 rodź.

Kokorski Lug, pow. Prnjavor, 14 rodź.

Konjuhovac (Koniuchowce), pow. Prnjavor, 28 rodź.

Kukavica, pow. Drventa, 10 rodź.

Krećani (Kreczany), pow. Oerventa  10 rodź.

Karajzovac (Krajzowce). pow. Bosanska Gradiśka, 10 rodź

Kukulje, pow.  Bos Gradiśka, 8 rodź.

Kunova, pow. Prnjavor, 120 rodź.

Lepenica, pow. Prnjavor, 25 rodź.

Laminci, pow. Bos. Gradiśka, 8 rodź.

Liśnja wraz z okolicą, pow. Prnjavor, 55 rodź.

Luzani, pow. Derventa, 5 rodź.

Maćino Brdo, pow. Prnjavor, 17 rodź.

Mahovljani, pow. Banja Luka, 25 rodź.

Malici pow. Derventa, 5 rodź.

Martinac Novi, pow. Prnjawor, 1677 głów w 1931 roku, około
1800 gł. w 1938 roku

Martinac Stari, pow. Prnjavor 18 rodź.

Miljevać (Milewacz), pow. Bos. Gradisśka, 100 rodź.

Modran, pow. Derventa, 5 rodź.

Mravica Srpska, pow. Prnjavor 9 rodź.

Nova Topola (dawna   nazwa   Windhorst), pow. Bos. Gradiśka,
20 rodź.

Novo Selo, pow. Derventa, 15 rodź.

Noźicko, pow. Prnjavor, 15 rodź., 134 głów

Osojka, pow. Derventa, 8 rodź.

Paremija, pow. Prnjavor, 7 rodź.

Pleani (Plehany), pow. Derventa, 6 rodź.

Prosjek, pow. Prnjavor, 10 rodź.

Prnjavica, pow. Prnjavor, 7 rodź.

Prnjavor pow. Prnjavor, 25 rodź.

Rakovac (Rakowiec), pow. Prnjavor, 40 rodź.

Seliśce, pow. Prnjavor, 40 rodź.

Sitneź, pow. Prnjavor, 15 rodź.

Smrtić Donji (Śmiertnica) pow. Prnjavor, 5 rodź.

Smrtić Gornji (Śmiertnica), pow. Prnjavor, 20 rodź.

Srdjevici (Srdżewice), pow. Prnjavor, 60 rodź.

Staro Petrovo Selo, pow. Nowa Gradiśka, 18 rodź.

Strbci, pow. Prnjavor, 21 rodź.

Suśnjari, pow. Derwenta, 10 rodź.

Trośelji (Troszelje), pow. Bos. Gradiska, 20 rodź.

Vućjak (Wuczjak), pow. Prnjawor, 7 rodź