Bugaj T.- Reemigracja Ludnosci Polskiej z Jugosławii i jej osiedlenie na Dolnym Sląsku[1946-1947]

Literatura na temat Polaków w Bośni

Rocznik Jeleniogórski tom 20 [1982], tom 21 [1983]
Egzemplarze Rocznika Jeleniogórskiego można pobrać poniżej lub ze strony internetowej:
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra
Do wyświetlenia materiałów niezbędna jest przeglądarka plików DjVu
- plik intalacyjny można pobrać tutaj i zainstalować na własnym komputerze.